▩ fyrkantiga symboler | ╬ linjesymboler | ▲ triangel symboler | ◐ cirkel symboler | ☒ x-markeringssymboler | ⭓ Andra former | 𖡎 Slumpmässiga Linjer
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
ˍ
Box-ritning karaktärer, även känd som linjeteckning karaktärer. Dessa tecken används ofta i ett textgränssnitt för att rita ett liknande grafiskt gränssnitt.I grafiska användargränssnitt är dessa tecken mycket mindre användbara. Utvecklare föredrar att bygga användargränssnitt genom att använda grafiska API: er istället för dessa tecken.
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
Bindestreck
Sifferstreck
Citatstreck, även känt som horisontell stapel
Dubbel låg linje
Dubbel lodrät linje
ljus horisontell linje
tung horisontell linje
lätt vertikal linje
tung vertikal linje
ljus trippelstreck horisontell linje
tung trippelstreck horisontell linje
lätt trippelstreck vertikal linje
tung trippelstreck vertikal linje
ljus fyrdubbla streck horisontell linje
tung fyrdubbla horisontell linje
ljus fyrdubbla streck vertikal linje
tung fyrdubbla streck vertikal linje
rad till vänster i ruta ritning
linje till upp i ruta ritning
rad till höger i rutan
rad till ner i ruta ritning
djärv linje till vänster i rutan
djärv linje till upp i ruta ritning
djärv linje till höger i rutan
djärv linje till ner i ruta ritning
lämnade en åttondel av kvadratblocket
höger en åttondel av kvadratblocket
En-dash, används istället för em-dash för citatstreck på vissa språk (t.ex. svenska)
ett alternativ till citatstrecket
diagonal övre högra till nedre vänster i ruta ritning
diagonal övre vänster till nedre höger i ruta ritning
diagonalt kors i ruta ritning
övre vänstra fyrkant cirkulär båge
övre högra kvadrant cirkulär båge
nedre högra kvadrant cirkulär båge
nedre vänstra kvadrant cirkulär båge
övre halva cirkeln
nedre halva cirkeln
hamburgare-menyikonen
strikt ekvivalent symbol. fyra linjer symbol.
hamburgare-ikonen
Trigram för sjön
Trigram för eld
Trigram för åska
Trigram för vind
Trigram för Vatten
Trigram för berg
Trigram för Jorden