X-markeringssymboler

▩ fyrkantiga symboler | ╬ linjesymboler | ▲ triangel symboler | ◐ cirkel symboler | ☒ x-markeringssymboler | ⭓ Andra former | 𖡎 Slumpmässiga Linjer
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
×Χχˣ𒉽
emoji | text symbol
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
× multiplikationstecken (z-notation kartesisk produkt)
Saltire (St Andrew's Cross)
multiplikation x
tung multiplikation x
korsmärke
negativt kvadratiskt kryssmärke
n-är gånger operatör
vektor eller korsprodukt
valurna (kryssruta)
valurna med x (ruta med kryss)
valsedel x (kryss)
tung valsedel x (fet kryss)
χ grekiskt tecken CHI
Cirkulerad gånger symbol
multiplikationstecken i dubbel cirkel
latinskriven liten bokstav x
Byta körfält
Cirkelformade korsande körfält
Kvadrerad saltire