▩ fyrkantiga symboler | ╬ linjesymboler | ▲ triangel symboler | ◐ cirkel symboler | ☒ x-markeringssymboler | ⭓ Andra former | 𖡎 Slumpmässiga Linjer
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
𖣯
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
övre halvan av det fyrkantiga blocket
lägre en åttondel av kvadratblocket
lägre en fjärdedel kvadratisk block
nedre tre åttondelar av kvadratisk block
nedre hälften av kvadratblocket
nedre fem åttondelar av kvadratblocket
lägre tre fjärdedelar kvadratblock
nedre sju åttondelar av kvadratblocket
hel kvadratisk block
lämnade sju åttondelar av kvadratblocket
lämnade tre fjärdedelar kvadratblock
lämnade fem åttondelar av kvadratblocket
lämnade fem åttondelar av kvadratblocket
vänster halva kvadratblocket
lämnade tre åttondelar av kvadratblocket
kvar en fjärdedel kvadratisk block
lämnade en åttondel av kvadratblocket
höger halva kvadratblocket
ljus skugga av fyrkantigt block
medium skugga av kvadratisk block
mörk skugga av fyrkantigt block
övre en åttondel av kvadratblocket
svart fyrkant
vit fyrkant
vit fyrkant med rundade hörn
vit fyrkant som innehåller svart liten fyrkant
fyrkant med horisontell fyllning
fyrkant med vertikal fyllning
fyrkantig med ortogonal korsfyllning
fyrkant med övre vänster till nedre höger fyllning
fyrkant med övre högra till nedre vänstra fyllning
fyrkant med diagonal korsfyllning
svart liten fyrkant
vit liten fyrkant
svart rektangel
vit rektangel
svart vertikal rektangel
vit vertikal rektangel
omvänd kula
omvänd vit cirkel
övre halva omvänd vit cirkel
nedre halva invers vit cirkel
fyrkant med vänster halvsvart
fyrkant med höger halvsvart
fyrkant med diagonalt övre vänster halvsvart
fyrkant med diagonal halvsvart nedre till höger
vit fyrkant med vertikal halvlinje
kvadrant nedre vänster i fyrkantigt block
kvadrant längst ner till höger i fyrkantigt block
kvadrant övre vänster i fyrkantigt block
fyrkantigt block inkluderar kvadrant övre vänstra och nedre vänster och nedre höger
fyrkantig block innehåller kvadrant övre vänstra och nedre höger
fyrkantigt block inkluderar kvadrant övre vänstra och övre högra och nedre vänster
fyrkantigt block inkluderar kvadrant övre vänstra och övre högra och nedre höger
fyrkantigt block innehåller kvadrant övre högra
fyrkantigt block innehåller kvadrant övre högra och nedre vänster
fyrkantigt block inkluderar kvadrant övre högra och nedre vänster och nedre höger
vit fyrkant med övre vänstra kvadrant
vit fyrkant med nedre vänstra kvadrant
vit fyrkant med kvadrant till höger
vit fyrkant med övre högra kvadrant