Deltasymbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
δΔγΦΨΣ
HTML Betydelse
δ δ
δ
U+3B4
Deltasymbol (gemener)
Det gemener deltasymbol används ofta inom matematik, fysik och teknik för att ange en förändring eller skillnad i en kvantitet.
Δ Δ
Δ
U+394
Deltasymbol (versaler)
Den versala deltan används för att indikera en förändring i ett specifikt värde eller för att representera den fjärde bokstaven i det grekiska alfabetet.
∆
U+2206
Inkrementssymbol
Används för att beteckna en ändring i en variabel, särskilt i matematiska ekvationer och fysik.
∇
∇
U+2207
Nabla
Indikerar vektoriska differentialekvationer, vanligt förekommande inom vektoranalys.

Vad är deltasymbolen?

Deltasymbolen, representerad som δ (gemener) och Δ (versaler), härstammar från det grekiska alfabetet där den är den fjärde bokstaven. Denna symbol har tillämpningar inom olika vetenskapliga, tekniska och akademiska sammanhang. Den representerar främst 'förändring' eller 'skillnad' inom dessa discipliner.

Ursprunglig form och varianter av deltasymbolen

Deltasymbolen har en ursprunglig form samt flera varianter. Nedan finns dessa former presenterade som ren text för enkel kopiering och klistring:

 • Ursprungliga symboler: , δ
 • Variationer: , 𝚫, 𝛅, 𝛥, 𝛿, 𝜟, 𝜹, 𝝙, 𝝳, 𝞓, 𝞭

Användningar av deltasymbolen inom olika områden

Deltasymbolen (δ, Δ) har olika tillämpningar:

 • Matematik: Används ofta för att beteckna en skillnad eller förändring i värden. Den gemener δ används vanligtvis.
 • Fysik: Representerar förändring i fysikaliska storheter eller används i deltafunktioner. Både δ och Δ kan användas.
 • Teknik: Används för att beteckna toleranser eller avvikelser i material och processer. Den gemener δ används oftast.
 • Kemi: Indikerar förändring i en kemisk reaktion. Här används den versala Δ vanligtvis.
 • Datavetenskap: Representerar förändring i algoritmer eller datastrukturer, vanligtvis i form av gemener δ.
 • Ekonomi: Används för att representera förändring i ekonomiska variabler eller modeller. Både δ och Δ används.

Så här skriver du deltasymbolen med hjälp av tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 235 (för gemener) eller 916 (för versaler) på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: Gemener är vanligtvis inte tillgängliga via tangentbordsgenvägar. För versaler, använd det speciella teckenmenyn eller kopiera det från annat håll.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 03b4 (för gemener) eller 0394 (för versaler) och tryck på Enter.
 • HTML: Använd δ för gemener och Δ för versaler.
 • LaTeX: För gemener, använd kommandot \delta. För versaler, skriv bara \Delta.

Symbolbilder

Deltasymbol (gemener)Deltasymbol (versaler)InkrementssymbolNabla