Gammatecken

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
γΓαβΔΣπΨΩ
HTML Betydelse
γ γ
γ
U+3B3
Gammatecken (gemener)
Det gemena gammatecknet används ofta inom matematik och fysik för att representera olika konstanter och variabler.
Γ Γ
Γ
U+393
Gammatecken (Versaler)
Den versala Gammabokstaven används ofta som ett tecken för Gammafunktioner inom matematik, liksom inom andra vetenskapliga discipliner.

Vad är Gammatecknet?

Gammatecknet, som betecknas som γ (gemener) och Γ (versaler), är det tredje tecknet i det grekiska alfabetet. Det används flitigt inom olika vetenskapliga och akademiska områden. Tecknet har rötter i antik grekisk kultur och spelar flera roller inom samtida discipliner.

Ursprungligt tecken och variationer av Gammatecknet

Gammatecknet har en ursprunglig form samt flera variationer. Nedan finns dessa former, presenterade i vanlig text för enkel kopiering och klistring:

 • Ursprungliga tecken: γ, Γ
 • Små bokstäver, över- eller understruken: , , , ˠ
 • Dubbelstreckad: ,
 • Matematiska: 𝚪, 𝛄, 𝛤, 𝛾, 𝜞, 𝜸, 𝝘, 𝝲, 𝞒, 𝞬

Användningar av Gammatecknet inom olika områden

Gammatecknet (γ, Γ) har omfattande användningar inom flera discipliner:

 • Matematik: Används inom kalkyl och analytiska funktioner, ofta representerad av Γ för Gammatecken.
 • Fysik: Representerar fotonen, ljusets elementarpartikel, vanligtvis betecknad som γ.
 • Datavetenskap: Används i algoritmer och även vid gamma-korrigering inom digital bildbehandling.
 • Teknik: Används ofta för att ange specifika materialegenskaper eller fasvinklar, vanligtvis som γ.
 • Statistik: Förekommer i fördelningar som gammafördelningen, vanligtvis betecknad som γ.
 • Kemi: Används för att ange specifika energitillstånd eller konformationer hos molekyler.
 • Biologi: Betecknar specifika typer av proteiner och receptorer.

Så här skriver du Gammatecknet med tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ner Alt-tangenten och skriv 226 (för gemener) eller 915 (för versaler) på det numeriska tangentbordet och släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: För gemener behöver du oftast använda den speciella teckenmenyn eller kopiera den från annat håll. För versaler är det liknande.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 03b3 (för gemener) eller 0393 (för versaler) och tryck på Enter.
 • HTML: För gemener använd γ och för versaler använd Γ.
 • LaTeX: För gemener, använd kommandot \gamma. För versaler, skriv bara \Gamma.

Symbolbilder

Gammatecken (gemener)Gammatecken (Versaler)