Divisionsymbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
÷×+-=/✖️🟰
HTML Betydelse
÷ ÷
÷
U+F7
Divisionsymbol
Divisionsymbolen, betecknad som ÷, representerar den matematiska operationen av division, där ett tal delas med ett annat.

Vad är Divisionsymbolen?

Divisionsymbolen, som symboliseras av ÷, används inom matematik för att indikera operationen av division, där ett tal delas med ett annat. Förutom den vanliga Divisionsymbolen (÷) används snedstrecket (/) ofta som ett alternativ, särskilt inom programmering och datainmatning. Divisionsymbolen (÷) kan användas omväxlande med snedstrecket (/) i matematiska uttryck. Till exempel är uttrycket "6 ÷ 2" ekvivalent med "6 / 2".

Hur du skriver Divisionsymbolen med tangentbordskombinationer, Alt-koder och LaTeX

  • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 0247 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
  • Mac: Tryck på Option + /.
  • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 00F7 och tryck på Enter.
  • HTML: Använd det namngivna tecknet ÷ eller det numeriska tecknet ÷.
  • LaTeX: För att skriva Divisionsymbolen i LaTeX, använd kommandot \div.

Symbolbilder

Divisionsymbol