Multiplikationssymbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
×÷+-=*✖️
HTML Betydelse
× ×
×
U+D7
Multiplikationssymbol
Multiplikationssymbolen, betecknat som ×, representerar den matematiska operationen multiplikation, vilket innebär att man multiplicerar ett tal med ett annat.

Vad är Multiplikationssymbolen?

Multiplikationssymbolen, symboliserad som ×, används inom matematiken för att indikera multiplikationsoperationen, där ett tal multipliceras med ett annat. Inom programmering och datainmatning används ofta asterisken (*) som ett alternativ till Multiplikationssymbolen (×). Till exempel är uttrycket "5 × 3" ekvivalent med "5 * 3."

Hur man skriver Multiplikationssymbolen med hjälp av tangentbordskombinationer, Alt-koder och LaTeX

  • Windows: Håll ner Alt-tangenten och skriv 0215 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
  • Mac: Tryck på Option + Shift + 8.
  • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 00D7 och tryck på Enter.
  • HTML: Använd det namngivna entitetet × eller det numeriska entitetet ×.
  • LaTeX: För att skriva Multiplikationssymbolen i LaTeX, använd kommandot \times.

Symbolbilder

Multiplikationssymbol