Epsilon-symbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
εΕδ
HTML Betydelse
ε ε
ε
U+3B5
Epsilon-symbol (gemener)
Den gemena epsilon-symbolen används ofta inom matematiken för att representera ett godtyckligt litet positivt tal.
Ε Ε
Ε
U+395
Epsilon-symbol (Versaler)
Den versala epsilon-symbolen används inte lika ofta men kan förekomma i olika notationer.

Vad är epsilon-symbolen?

Epsilon-symbolen, betecknad som ε (gemener) och Ε (versaler), är en bokstav inom det grekiska alfabetet. Den används flitigt inom matematiken, särskilt inom kalkyl och reell analys, för att representera ett godtyckligt litet positivt tal. Även om den inte är lika mångsidig som alfa-symbolen, har epsilon-symbolen specialiserade användningsområden inom olika fält.

Ursprunglig form och variationer av epsilon-symbolen

Epsilon-symbolen har en ursprunglig form samt flera variationer. Nedan finns dessa former presenterade som vanlig text för enkel kopiering och klistring:

 • Ursprungliga symboler: ε, Ε
 • Variationer: ϵ, 𝚬, 𝛆, 𝛦, 𝜀, 𝜠, 𝜺, 𝛜, 𝜖, 𝝐, 𝝚, 𝝴, 𝞔, 𝞮, 𝞊, 𝟄

Användningsområden för epsilon-symbolen inom olika fält

Epsilon-symbolen (ε, Ε) har särskild relevans inom flera discipliner:

 • Matematik: Används vanligtvis för att representera ett godtyckligt litet positivt tal, särskilt inom kalkyl och reell analys. Den gemena ε används oftast.
 • Datavetenskap: Representerar en tom sträng inom formell språkteori. Här används den gemena ε.
 • Teknik: Används ibland för att representera deformation i material. Den gemena ε används vanligtvis.
 • Ekonomi: Används inom ekonometri och statistiska modeller för att representera feltermerna. Vanligtvis används den gemena ε.

Så här skriver du epsilon-symbolen med hjälp av tangentbordskombinationer, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 238 (för gemena) eller 917 (för versaler) på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: För att skriva den gemena formen kan det vara nödvändigt att använda en specialteckenmeny eller kopiera den från någon annanstans. Den versala formen används inte vanligtvis.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 03b5 (för gemena) eller 0395 (för versaler) och tryck på Enter.
 • HTML: För den gemena formen används ε och för den versala formen används Ε.
 • LaTeX: För den gemena formen används kommandot \epsilon eller \varepsilon. För den versala formen skrivs bara E.

Symbolbilder

Epsilon-symbol (gemener)Epsilon-symbol (Versaler)