Omegasymbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
ΩωαβπλΣθ
HTML Betydelse
Ω Ω
Ω
U+3A9
Omegasymbol (Versal)
Den versala Omegasymbolen används ofta för att representera ohm, enheten för elektrisk resistans inom fysik och teknik.
ω ω
ω
U+3C9
Omegasymbol (Gemener)
Den gemena omegasymbolen används ofta inom fysik, teknik och matematik för att representera vinkelhastighet eller frekvens.

Vad är omegasymbolen?

Omegasymbolen, som betecknas som ω (gemener) och Ω (versaler), härstammar från det grekiska alfabetet där det är det sista bokstaven. Denna symbol har olika tillämpningar inom vetenskapliga och akademiska discipliner. Dess historia sträcker sig tillbaka till antik grekisk kultur och den har flera användningsområden inom moderna områden.

Original och variationer av omegasymbolen

Här nedanför finns den ursprungliga formen och dess variationer av omegasymbolen, presenterade som ren text för enkel kopiering och klistring:

 • Ursprungliga symboler: ω, Ω
 • Variationer: 𝜔, 𝜴, 𝝎, 𝝮, 𝞈, 𝞨

Tillämpningar av omegasymbolen inom olika områden

Omegasymbolen (ω, Ω) har olika tillämpningar:

 • Fysik: Används ofta för att representera vinkelhastighet, elektrisk resistans (Ω) och andra specifika storheter.
 • Teknik: Används ofta för att beteckna elektrisk resistans i ohm (Ω) eller vinkelhastighet (ω).
 • Matematik: Representerar oftast det sista elementet i en mängd eller en specifik konstant.
 • Datavetenskap: Kan användas för att beteckna värstafallsprestanda i big O-notation, oftast representerad som Ω(n).
 • Språkvetenskap: Som det sista bokstaven i det grekiska alfabetet kan den förekomma i språkliga notationer eller modeller.
 • Kemi: Används för att representera en specifik isomer eller konfiguration inom organisk kemi.
 • Biologi: Kan beteckna specifika former av fettsyror eller andra biologiska föreningar.

Så här skriver du omegasymbolen med tangentbordskombinationer, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 969 (för gemener) eller 937 (för versaler) på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: Kom åt den från det speciella teckenmenyn eller kopiera den från någon annanstans.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 03c9 (för gemener) eller 03a9 (för versaler) och tryck på Enter.
 • HTML: För gemener, använd ω och för versaler, använd Ω.
 • LaTeX: För gemener, använd kommandot \omega. För versaler, skriv helt enkelt \Omega.

Symbolbilder

Omegasymbol (Versal)Omegasymbol (Gemener)