Thetasymbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
θΘαβλπΣΩ
HTML Betydelse
θ θ
θ
U+3B8
Thetasymbol (gemen)
Det gemen thtasymbolen används främst inom trigonometri för att representera vinklar.
Θ Θ
Θ
U+398
Thetasymbol (Versal)
Den versala Thetasymbolen används i olika sammanhang, ofta som ett specialtecken inom matematiska och vetenskapliga notationer.

Vad är Thetasymbolen?

Thetasymbolen, som betecknas θ (gemen) och Θ (versal), är ursprungligen ett brev i det grekiska alfabetet. Den har fått omfattande användning inom olika områden som matematik, fysik och ingenjörsvetenskap. Symbolen representerar ofta vinklar inom trigonometri, fasvinklar inom elektronik och andra specialiserade tillämpningar.

Original och variationer av Thetasymbolen

Thetasymbolen har en ursprunglig form samt flera variationer för olika tillämpningar. Dessa former kategoriseras och presenteras nedan i vanlig text för enkel kopiering och klistring:

 • Ursprungliga symboler: Θ (versal), θ (gemen)
 • Grundläggande variationer: ϑ, ϴ, ᶿ
 • Matematiska symboler: 𝚯, 𝛉, 𝚹, 𝛝, 𝛩, 𝜃, 𝛳, 𝜗, 𝜣, 𝜽, 𝜭, 𝝑, 𝝝, 𝝷, 𝚹, 𝞋

Användningar av Thetasymbolen inom olika områden

Thetasymbolen (θ, Θ) används inom flera områden:

 • Matematik: Används i stor utsträckning för att representera vinklar inom trigonometri.
 • Fysik: Används för att beteckna fasvinklar och andra vinkelmått.
 • Ingenjörsvetenskap: Används inom mekanik och elektronik för att beteckna vinkelavvikelse eller fasvinklar.
 • Datavetenskap: Används för att representera tidskomplexitet i Big O-notationen, t.ex. O(Θ(n)).
 • Ekonomi: Representerar ett grekiskt brev som används i Black-Scholes-modellen för att mäta tidsförfall för optioner.

Så här skriver du Thetasymbolen med tangentbordskombinationer, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 233 (för gemen) eller 920 (för versal) på det numeriska tangentbordet och släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: Vanligtvis används en särskild teckenmeny eller så kan den kopieras från annat håll.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 03b8 (för gemen) eller 0398 (för versal) och tryck på Enter.
 • HTML: För gemen, använd θ; för versal, använd Θ.
 • LaTeX: För gemen, använd kommandot \theta. För versal, skriv helt enkelt \Theta.

Symbolbilder

Thetasymbol (gemen)Thetasymbol (Versal)