Symbol för partiell derivata

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
δΔ
HTML Betydelse
∂
∂
U+2202
Symbol för partiell derivata
Symbolen för partiell derivata, som betecknas ∂, representerar operationen för partiell derivata i matematisk analys. Den beskriver hur en funktion förändras när en av dess variabler förändras medan de andra hålls konstanta.

Vad är symbolen för partiell derivata?

Symbolen för partiell derivata, som symboliseras av ∂, används i matematisk analys för att beteckna operationen för partiell derivata. Den beskriver hur en funktion förändras när en av dess variabler förändras, medan de andra variablerna hålls konstanta.

Användningar av symbolen för partiell derivata inom olika områden

Symbolen för partiell derivata (∂) har breda tillämpningar:

  • Matematik: Väsentlig inom flervariabelanalys för att studera funktioner av flera variabler.
  • Fysik: Används inom olika områden som termodynamik och elektromagnetism för att beteckna förändringshastighet med avseende på en specifik variabel medan de andra hålls konstanta.
  • Teknik: Viktig för att lösa problem relaterade till system som förändras med avseende på flera variabler.

Tolkningen av symbolen för partiell derivata beror till stor del på dess kontextuella användning, från akademiska ämnen till tillämpade vetenskaper.

Så här skriver du symbolen för partiell derivata med hjälp av tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

  • Windows: För många teckensnitt och program finns det ingen direkt Alt-kod. Specialiserad programvara eller teckenkartor kan dock vara till hjälp.
  • Mac: Specifika genvägar kan variera. Specialiserad programvara eller teckenvisare kan vara nödvändig.
  • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan den hexadecimala Unicode-koden och tryck på Enter.
  • HTML: Använd det numeriska tecknet som är lämpligt för symbolen för partiell derivata.
  • LaTeX: För att skriva symbolen för partiell derivata i LaTeX, använd kommandot \partial.

Symbolbilder

Symbol för partiell derivata