Integral Symbol (Integraltecken)

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
Δ
HTML Betydelse
∫
∫
U+222B
Integraltecken
Integraltecknet, betecknat som ∫, representerar den matematiska operationen integration, som beräknar arean under en kurva.
∬
U+222C
Dubbelt integraltecken
Representerar processen att integrera en funktion över två variabler och används ofta för att beräkna volymen under en yta i tredimensionellt rum.
∭
U+222D
Trippel integraltecken
Används för att integrera en funktion över tre variabler och representerar ofta volymen av en solid i tredimensionellt rum.

Vad är integraltecknet?

Integraltecknet, symboliserat av ∫, används inom matematiken för att beteckna operationen integration. Integration är den omvända processen till derivering och används för att beräkna arean under en kurva eller ackumuleringen av kvantiteter.

Olika typer av integraler

Det finns olika typer av integraler inom matematiken:

 • Bestämd integral: Har övre och undre gränser och ger ett numeriskt värde som representerar arean mellan funktionen och x-axeln.
 • Obestämd integral: Har inte bestämda gränser och ger som resultat en familj av funktioner.
 • Kurvilintegral: Representerar integration längs en kurva i ett vektorfält.
 • Ytintegral: Representerar integration över en yta i tredimensionellt rum.
 • Dubbelintegral (∬): Betecknar processen att integrera en funktion över två variabler. Används ofta för att beräkna volymen under en yta i tredimensionellt rum.
 • Trippelintegral (∭): Används för att integrera en funktion över tre variabler, vilket oftast representerar volymen av en solid i tredimensionellt rum.

Användningar av integraltecknet inom olika områden

Integraltecknet (∫) och dess varianter (∬ och ∭) har användningar inom flera discipliner:

 • Matematik: Används inom kalkyl för att beräkna områden, volymer och andra egenskaper.
 • Fysik: Används för att lösa problem relaterade till rörelse, energi, vågor och mer.
 • Ingenjörsvetenskap: Används inom olika ingenjörsdiscipliner för design, analys och modellering.

Så här skriver du integraltecknen med tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv in den lämpliga koden på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten. (Den specifika Alt-koden kan variera beroende på teckensnitt och programvara.)
 • Mac: Den specifika genvägen kan variera. Specialiserad programvara eller inställningar kan krävas.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan det hexadecimala Unicode-värdet och tryck på Enter.
 • HTML: Använd det namngivna tecken som är lämpligt för varje integraltecken eller dess numeriska värde.
 • LaTeX: För den enkla integralen, använd \int. För den dubbla integralen, använd \iint. För den trippelintegralen, använd \iiint.

Symbolbilder

IntegralteckenDubbelt integralteckenTrippel integraltecken