Snittsymbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
=
HTML Betydelse
∩
∩
U+2229
Snittsymbol
Snittsymbolen, betecknad som ∩, representerar det matematiska begreppet snitt, vilket är mängden som innehåller alla element gemensamma för två eller flera mängder.

Vad är snittsymbolen?

Snittsymbolen, symboliserad av ∩, används inom mängdlära för att beteckna snittet av två eller flera mängder. Ett snitt innehåller alla element som är gemensamma för alla mängderna som beaktas.

Användningar av snittsymbolen inom olika områden

Snittsymbolen (∩) har tillämpningar inom flera discipliner:

  • Matematik: Används allmänt inom mängdlära, algebra och andra matematiska sammanhang.
  • Datavetenskap: Används inom algoritmer och datastrukturer som hash-maps och mängder.
  • Statistik: Används för att representera händelser som inträffar samtidigt inom sannolikhetsteori.
  • Ingenjörsvetenskap: Används inom systemteori och reglerteknik.

Tolkningen av snittsymbolen beror till stor del på dess kontextuella användning, vare sig det är inom akademiska discipliner eller tillämpade vetenskaper.

Så här skriver du snittsymbolen med tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

  • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 239 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
  • Mac: Tryck på Option + w.
  • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 2229 och tryck på Enter.
  • HTML: Använd namngiven entitet ∩ eller numerisk entitet ∩.
  • LaTeX: För att skriva snittsymbolen i LaTeX, använd kommandot \cap.

Symbolbilder

Snittsymbol