Nulltecken

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
=
HTML Betydelse
∅
∅
U+2205
Nulltecken
Nulltecknet, som betecknas som ∅, representerar den matematiska konceptet av den tomma mängden, vilket är en mängd som inte innehåller några element.

Vad är nulltecknet?

Nulltecknet, symboliserat av ∅, används inom mängdteorin för att beteckna den tomma mängden. En tom mängd innehåller inga element och är en delmängd av varje mängd.

Symboler som liknar nulltecknet

Det finns flera symboler som kan se liknande ut som nulltecknet men har olika betydelser:

 • Grekiska bokstäver (Φ, Θ): Dessa grekiska bokstäver kan se liknande ut som nulltecknet men används inom olika matematiska och vetenskapliga sammanhang. Fi (Φ) används i olika matematiska ekvationer, och Theta (Θ) används vanligtvis inom trigonometri och kalkyl.
 • Kyrilliska tecken (Ө, Ф): Dessa kyrilliska tecken liknar nulltecknet men används inom olika språkliga sammanhang.
 • ⌀ (Diametersymbol): Diametersymbolen används inom ingenjörsvetenskap och geometri för att ange diameter av cirklar och cylindriska objekt.
 • Ø (O med snedstreck): Även om den är visuellt liknande, används denna symbol inom olika sammanhang, inklusive lingvistik, och bör inte förväxlas med nulltecknet.

Användningar och Konsekvenser av Nulltecknet inom Olika Områden

Nulltecknet (∅) har olika användningar och konsekvenser:

 • Matematik: Används frekvent inom mängdteori, topologi och andra matematiska sammanhang.
 • Datavetenskap: Används för att representera en tom mängd inom algoritmer och datastrukturer.
 • Statistik: Representerar en mängd utan möjliga utfall.
 • Programmering: Används för att representera ett null- eller tomt värde inom programmeringsspråk.
 • Filosofiska Konsekvenser: Konceptet av den tomma mängden har väckt filosofiska diskussioner om begreppet "ingenting" och dess plats inom matematiska och logiska system.

Skillnader mellan Nulltecknet och Andra Mängdsymboler

Till skillnad från unionsymbolen (∪) och snittsymbolen (∩), som kombinerar mängder, indikerar nulltecknet (∅) frånvaron av element. Det är unikt eftersom det är en delmängd av varje mängd, inklusive sig själv.

Så här skriver du nulltecknet med tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 8709 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: Tryck på Option + 0.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 2205 och tryck på Enter.
 • HTML: Använd det namngivna entiteten ∅ eller den numeriska entiteten ∅.
 • LaTeX: För att skriva nulltecknet i LaTeX, använd kommandot \emptyset.

Symbolbilder

Nulltecken