Unionsymbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
=
HTML Betydelse
∪
∪
U+222A
Unionsymbol
Unionsymbolen, som betecknas ∪, representerar matematiskt konceptet union, vilket är mängden som innehåller alla distinkta element från två eller flera mängder.

Vad är Unionsymbolen?

Unionsymbolen, symboliserad av ∪, används inom mängdteori för att beteckna unionen av två eller flera mängder. En union innehåller alla distinkta element från de mängder som tas i beaktning.

Användningar av Unionsymbolen inom olika områden

Unionsymbolen (∪) har användningar inom flera discipliner:

  • Matematik: Används allmänt inom mängdteori, algebra och andra matematiska sammanhang.
  • Datavetenskap: Används i algoritmer och datastrukturer som länkade listor och arrayer.
  • Statistik: Används för att representera sannolikheten för att en händelse ska inträffa bland flera möjliga händelser.
  • Ingenjörsvetenskap: Används inom systemteori och reglerteknik.

Skillnader mellan Union och Skärning

Även om både Unionsymbolen (∪) och Skärningssymbolen (∩) används för att kombinera mängder gör de det på olika sätt. Union representerar kombinationen av alla distinkta element från de involverade mängderna, medan skärning endast representerar de element som är gemensamma för alla mängder.

Så här skriver du Unionsymbolen med hjälp av tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

  • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 238 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
  • Mac: Tryck på Option + v.
  • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 222A och tryck på Enter.
  • HTML: Använd den namngivna entiteten ∪ eller den numeriska entiteten ∪.
  • LaTeX: För att skriva Unionsymbolen i LaTeX, använd kommandot \cup.

Symbolbilder

Unionsymbol