X
En tärningsrulle. Detta är ett online-tärningsverktyg, det ger graciös 3D-animering. Du kan ställa in antalet tärningar, standard är 1, max är 6. 3D-animering är endast referens. Den genererar rent slumptal först och visar sedan animering. Numren som visas av tärningar genererades från inbyggt javascript api vilket kan ge riktigt slumpmässigt nummer. I vårt test är detta det bästa sättet att generera slumptal för tärningen. 3D-animering uppnåddes med "CSS3" -metoden, bara stöd för moderna webbläsare, inklusive Chrome, kant och Firefox. Gamla webbläsare försämras till 2D statiska bilder. Detta är en fråga om sannolikhet. Om du rullar två tärningar är chansen att duplicera resultatet 16,67%. Om du rullar tre tärningar är chansen att duplicera resultatet 44,44%. Denna sida tillhandahålls "som den är", utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd. Vänligen följ lokala lagar och användaren ansvarar för eventuella överträdelser. Låt oss rulla en matris! Lycka till!
text symbol för tärningar ⚀ ⚁ ⚂
⚃ ⚄ ⚅
emoji symboler av tärningar 🎲
bilder av tärningar tärningar 1 tärningar 2 tärningar 3