Randomisera
Ångra

Detta är en webbapplikation som slumpmässigt sorterar flera objekt i en lista. Objekt i listan kan vara namn, lotterier, ID eller nummer. Ange ett objekt per rad, med andra ord, det finns bara ett objekt per rad. Klicka sedan på knappen för att blanda beställningen. All data hanteras på webbläsarsidan. Resultaten är redigerbara.

Att använda slumpvis sortering i Excel är svårt, och det är en bra idé att använda det här istället. Bara kopiera och klistra in all data i Excel här och sortera dem sedan slumpmässigt.

Denna applikation använder en mer randomiserad kryptofunktion ( crypto.getRandomValues ) istället för en vanlig inbyggd slumpmässig funktion ( Math.random ). Vänligen följ de lokala lagarna och användaren är ansvarig för eventuella överträdelser. Denna sida tillhandahålls "i befintligt skick", utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.