blanda kort
Denna onlineapplikation kan göra flera namn till kort eller papperslappar och sedan låta folk välja slumpmässigt. Detta är ett annat sätt att slumpmässigt välja ut personer, uppgifter, beslut eller priser. Folk använder vanligtvis sugrör, pappersremsor eller pinnar och väljer en på måfå. Använd den här webbappen för att enkelt låta dig göra dessa saker. Vi använder Fisher–Yates randomiseringsalgoritm så att du kan få rättvisa resultat. Ange ett objekt per rad, med andra ord, det finns bara ett objekt per rad. Klicka på för att förvandla alla objekt till kort, slumpmässigt och vänd dem sedan. För ännu roligare är titeln redigerbar. Vänligen skriv inte e-postmeddelanden som ber om fusk! Vänligen följ de lokala lagarna och användaren är ansvarig för eventuella överträdelser. Denna sida tillhandahålls "i befintligt skick", utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.