~ x

Resultat

Random Number Generator, även kallad RNG. Stöder funktionen "inga dubbletter" om du ställer in antalet resultat större än ett. Området är 0 ~ 999999, och det maximala antalet resultat är 1000. Du kan ändra sidtitel om du vill. Tidsstämpeln hämtas från ditt operativsystem. Den genererar kryptografiskt slumpmässiga nummer som passar för de flesta av de kryptografiska användningarna. Den använder en inbyggd kryptofunktion ( crypto.getRandomValues ) istället för en populär randomiserare ( Math.random ) eller en välkänd MT-algoritm ( Mersenne-Twister ). Mersenne-Twister-algoritmen genererar inte kryptografiskt säkra värden och bör inte användas för kryptografiska ändamål. Ingen garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått. Följ de lokala lagarna och användaren är ansvarig för eventuella kränkningar.