Omikronsymbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
οΟεωπΣΛΘ
HTML Betydelse
ο ο
ο
U+3BF
Omikronsymbol (gemener)
Det gemena omikronsymbolen används ofta inom olika vetenskapliga områden som fysik och teknik för att representera specifika kvantiteter.
Ο Ο
Ο
U+39F
Omikronsymbol (versaler)
Den versala omikronsymbolen används mindre frekvent, men kan förekomma i vetenskapliga notationer eller som en identifierare.

Vad är omikronsymbolen?

Omikronsymbolen, som betecknas som ο (gemener) och Ο (versaler), är ett brev från det grekiska alfabetet. Den används ibland inom olika vetenskapliga och matematiska sammanhang för specifika ändamål.

Ursprungliga och varianter av omikronsymbolen

Omikronsymbolen har en ursprunglig form samt flera varianter. Nedan finns dessa former presenterade i ren text för enkel kopiering och klistring:

  • Ursprungliga symboler: ο, Ο
  • Varianter: , , 𝛐, 𝛰, 𝜊, 𝜪, 𝝄, 𝝾, 𝞸

Användningar av omikronsymbolen inom olika områden

Omikronsymbolen (ο, Ο) är mångsidig och har ibland relevans inom flera discipliner:

  • Matematik: Används sällan men kan beteckna specifika konstanter eller variabler. ο är den vanligare formen.
  • Fysik: Används ibland för att beteckna vissa kvantiteter eller konstanter.
  • Teknik: Används för att representera specifika förhållanden eller koefficienter. ο är vanligtvis mer vanligt förekommande.

Så här skriver du omikronsymbolen med hjälp av tangentbordskombinationer, Alt-koder och LaTeX

  • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 959 (för gemener) eller 927 (för versaler) på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
  • Mac: För både gemener och versaler kan det vara nödvändigt att använda ett specialteckenmeny eller kopiera det från en annan plats.
  • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 03bf (för gemener) eller 039f (för versaler) och tryck på Enter.
  • HTML: För gemener använd ο och för versaler använd Ο.
  • LaTeX: För gemener använd kommandot \omicron. För versaler, skriv helt enkelt O.

Symbolbilder

Omikronsymbol (gemener)Omikronsymbol (versaler)